Data Hidrologi Perum Jasa Tirta II Per 19 April 2018

Tinggi Muka Air


639.29 Bendungan Saguling
216.65 Bendungan Cirata
104.62 Bendungan ir.h.Djuanda
26.77 Bendung Curug

Debit


178.90 Air Keluar Bendungan Ir.H.Djuanda
150.752 Limpasan Bendung Curug ke Utara
39.066 Limpasan Bendung Bekasi
3.830 Limpasan Bendung Karang
3.705 Limpasan Bendung Beet
130.850 Limpasan Bendung Walahar
114.00 Limpasan Bendung Barugbug
17.180 Limpasan Bendung Jengkol
7.945 Limpasan Bendung Macan
0.951 Limpasan Bendung Gadung
132.488 Limpasan Bendung Salamdarma

Intake PAM DKI Jakarta


6.154 Pejompongan
4.349 Pulogadung
6.568 Buaran
120 Produksi PLTA Ir. H. Djuanda